Primeiro vídeo da banda cristã Virgin Black. A música é Our Wings Are Burning.